Therapie en coaching bij stress, angst, burn-outklachten, depressieve gedachten of lichamelijke klachten. Persoonlijke aandacht en maatwerk voor positieve verandering.

Vanaf 1 januari 2023 neemt praktijk Jij van Binnenuit tijdelijk geen nieuwe cliënten meer aan.

Welkom

welkom

Wie ben jij? Wie zie je als je in de spiegel kijkt? Weet je het meteen en kun je het oprecht voelen, of denk je het te weten, maar is het echte antwoord op deze vraag eigenlijk ver te zoeken? Heb je het gevoel dat je niet (meer) jezelf kunt zijn? Belemmert dit je ontwikkeling, of zit je hierdoor vast? Levert het je onzekerheid, stress of zelfs lichamelijke klachten op en wil je hier verandering in brengen? Lees dan vooral verder en wees welkom!

Onze wereld verandert in hoog tempo. Met alle informatie, prikkels en uitdagingen die op ons afkomen, vergeten wij wel eens te voelen wie we daadwerkelijk zijn en wat we allemaal te bieden hebben. We zijn geneigd ons continu aan te passen. Het gevolg hiervan kan zijn dat we te geforceerd door het leven gaan, onze daadwerkelijke emoties onderdrukken en niet meer kunnen voelen, of niet in het hier en nu leven. Soms doen we dit om (oude) pijn te vermijden, omdat de maatschappij het van ons verwacht, we denken dat het zo hoort, of omdat onze ouders het nou eenmaal altijd zo deden.

Herken je dit en wil je het doorbreken? Dan ben je aan het juiste adres. Samen kunnen wij op zoek naar jouw ware ik, met alle ervaringen en mogelijkheden die je in je hebt, maar zonder die onnodige ballast. Zo kan de spiegel je laten zien wie jij daadwerkelijk bent.

Therapie en coaching

Therapie en CoachingMet behulp van psychodynamische therapie* gaan wij op zoek naar datgene wat jou belemmert, vastzet, angstig of onrustig maakt, kortom wat jou ervan weerhoudt jezelf te zijn. Hierbij kijken we per sessie wat er nodig is en kies ik de therapievorm die bij jou en bij de situatie past.

We proberen te ontdekken wat zich afspeelt in jouw innerlijke bewuste of onbewuste belevingswereld. Komen daar heftige of pijnlijke gebeurtenissen naar boven die nog niet verwerkt zijn, of is er bijvoorbeeld rouwverwerking nodig, dan staan we daar zo lang als nodig bij stil om heling op gang te brengen.

Vervolgens besteden we met praktische coachingstechnieken aandacht aan het hoe nu verder. Hiermee kun je verkregen inzichten, doorgemaakte veranderingen en de beweging naar jouw doel doorvoeren in jouw dagelijkse leven.

Onze samenwerking in combinatie met het “dynamische” is de kracht van deze vorm van therapie en coaching en zorgt ervoor dat je in korte tijd stappen kunt maken.


* Lees voor meer informatie over psychodynamische therapie en uitleg over een aantal therapievormen verder op deze website.

Werkwijze

Een begeleidingstraject bestaat uit:

  • Een eerste contact via de website, mail, telefoon of een andere korte kennismaking
  • Een persoonlijk intakegesprek. Allereerst bedoeld om informatie te verzamelen, teneinde jouw (hulp)vraag of het probleem waaraan je wilt werken duidelijk te krijgen. Daarnaast dient het om gezamenlijk te bepalen of er voldoende wederzijds vertrouwen is om een traject bij praktijk Jij van Binnenuit te starten
  • De daadwerkelijke behandeling(en) in de vorm van psychodynamische therapie: we werken samen om jouw probleem op te lossen of een verandering teweeg te brengen. Aan het einde van elke behandeling wordt een eventuele vervolgafspraak gepland. Hierover kan tussentijds uiteraard overlegd worden

Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er gedurende de behandelingen met je gebeurt en voor de besluiten, handelingen en gevolgen die kunnen voortvloeien als reactie op de therapie. Je draagt tevens (uiteraard in overleg) verantwoordelijkheid over de voortgang van de therapie en eventuele vervolgafspraken.

Kosten en behandeling

Het intakegesprek kost €35,00 in zijn geheel. Vervolgens wordt er per behandeling een tarief gehanteerd van €65,00 per uur, vrij van BTW.
Een behandeling duurt maximaal 1,5 uur. Indien het de therapie ten goede komt om hiervan af te wijken, wordt dit vooraf besproken.

werkwijze

Facturatie

Facturatie geschiedt per e-mail en het genoemde bedrag dient binnen veertien dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL07 ASNB 0783 2211 34, ten name van Jij van Binnenuit, onder vermelding van het factuurnummer.


Annuleren en/of verplaatsen

Indien je een afspraak wilt annuleren of verplaatsen, dan kan dit uiteraard. Wel dient dit, behoudens onvoorziene omstandigheden, minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren, anders wordt een behandeling van één uur volledig in rekening gebracht.

Vergoedingsmogelijkheden

De behandelingen bij praktijk Jij van Binnenuit worden momenteel nog niet door een zorgverzekeraar vergoed. Wel zijn er vaak mogelijkheden om via een werkgever of andere instantie een (gedeeltelijke) vergoeding te verkrijgen. Ik denk hierin graag met je mee zodat we samen deze mogelijkheden kunnen onderzoeken. Elk mens is immers uniek en daar past alleen een maatwerktraject bij.

Psychodynamische Therapie

psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een cliëntgerichte therapie waarbij (onbewuste) gedachten, gevoelens en gedrag zichtbaar worden gemaakt.

Meestal zijn we niet zo bezig met de interne processen die in ons gaande zijn en kunnen we prima functioneren op ons eigen bewuste niveau. Wat we ons vaak niet realiseren, is dat er ook een groot onbewust deel in ons actief is. In dit onbewuste wordt en ligt veel opgeslagen. Herinneringen, ervaringen, maar ook pijnlijke gebeurtenissen en/of trauma’s. Door ze niet te herkennen, erkennen en er geen aandacht aan te besteden wanneer dit eigenlijk wel nodig is, kan het zijn dat het onbewuste met het bewuste gaat botsen of schuren, waardoor er klachten ontstaan. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn:

Burn-outklachten, depressieve gedachten of gevoelens, ongedefinieerde lichamelijke klachten, angsten of fobieën, lusteloosheid, spanning of stress, onzekerheid & faalangst, of relatieproblemen.

Met psychodynamische therapie wordt op zowel bewust als onbewust niveau gezocht naar datgene wat iemand belemmert in zijn of haar dagelijkse leven, om vervolgens een oplossing te vinden voor in het hier en nu. De kracht zit hem in de toegang tot een diversiteit aan therapievormen*, gebaseerd op bestaande gedragstherapieën, waarbij alleen datgene ingezet wordt wat bij de betreffende persoon en de situatie past.

* Een aantal therapievormen staat verderop vermeld op deze site

Achtergrond

Oprechte aandacht, eerlijkheid en rust, dat is wat je bij mij kunt vinden en dit vormt de basis voor een traject bij Jij van Binnenuit. Vervolgens werk ik vanuit veiligheid, vertrouwen en met een vleugje humor, samen met jou toe naar het overeengekomen doel.

achtergrond

Na 15 jaar in de uitzendbranche en HR werkzaam te zijn geweest, heb ik mezelf in de spiegel aangekeken en onderzocht hoe ik me in een meer mensgerichte rol kon gaan inzetten.

Dit zelfonderzoek leidde onder andere naar de start van een intense en waardevolle opleiding tot psychodynamisch therapeut. Dankzij de weg naar mijn diploma heb ik de juiste tools, vaardigheden en ervaring verkregen om mensen te begeleiden naar hun doel, met alles wat er daarbij op het pad komt.

De jaren hebben mij inmiddels geleerd dat ik, om de juiste zorg en begeleiding te bieden, kan vertrouwen op mijn intuïtie, een natuurlijk instrument dat ik heb (her)ontdekt. Door hiernaar te luisteren en erop te varen (wat soms echt lastig is in een wereld vol prikkels), ben ik in staat om bij mezelf te blijven terwijl ik mij volledig verdiep in de ander. Vanuit die plek (van binnenuit) ontstaat pure verbinding. Vervolgens komt er stroming, groei en ontwikkeling op gang. jolanda van bekkumEn dat gun ik iedereen.

Vanuit een warme setting in hartje Amersfoort, ontvang ik je graag om de beweging op gang te brengen die jou brengt tot je ware ik. Dus wacht niet langer en zet de verbinding in werking; van binnenuit!

Neem contact op met "Jij van Binnenuit"Jij van Binnenuit

Jolanda van Bekkum
06 - 33838064

Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort

info@jijvanbinnenuit.nl
www.jijvanbinnenuit.nl

KvK: 77381920

contact
Praktische informatie

Ik respecteer de voorschriften die voortvloeien uit de AVG (zo neem ik in het geval van een datalek passende maatregelen, zie ook mijn privacyverklaring). Verder hanteer ik de meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en ben ik bekend met de WGBO, de wet waarin de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen en van zorgverleners die zorg geven beschreven staan.

Als zorgverlener ben ik via mijn beroepsvereniging aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Therapievormen

therapievormen

Lichaamsgerichte therapie & mindfulness

Ons lichaam vertelt ons elke dag hoe het met ons gaat. Tevens ligt alles wat we hebben meegemaakt er ergens in opgeslagen. Alleen lukt het ons niet altijd om ernaar te luisteren en ons lichaam te gebruiken als een kompas. Via bio-energetische oefeningen, ontspanning- & ademoefeningen en mindfulness, leer ik je met aandacht naar je lichaam luisteren en te voelen wat zich erin afspeelt, of welke emoties erin opgeslagen liggen. Hierdoor kun je beter naar jezelf luisteren en bijvoorbeeld leren je grenzen aan te geven.

Hypnotherapie & Regressie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose (trance) om in contact te komen met het onbewuste. Hier liggen vaak psychische problemen opgeslagen.

Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om met regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt genomen is hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes. Daarnaast kunnen we op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Systeemtherapie

Veel van onze gewoonten, patronen of gedrag vloeien voort uit het systeem waar we vandaan komen. Dit systeem is vaak het gezin van herkomst, maar kan ook een schoolomgeving of religieuze omgeving zijn. Uit dit systeem nemen we soms, vaak vanuit de kindertijd, beperkende patronen of gewoonten over waarbij het de vraag is of deze wel echt van onszelf zijn en of ze passen in onze huidige leven. Door systemisch te werken worden deze vaak onbekende patronen zichtbaar en kunnen ze indien gewenst, losgelaten worden.

Eén van de methodes om inzicht te krijgen in een bepaald systeem is een (familie)opstelling.

Innerlijk kindwerk en delenwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, of creativiteit. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kinddeel", te ontdekken. In een veilige sfeer help ik je stap voor stap om kennis te maken met dit deel en waar nodig heling op gang te brengen.

Beïnvloed door opvoeding en ervaringen in ons leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen en functioneren ze harmonieus als één geheel. Echter kan in sommige situaties een bepaald deel getriggerd worden en de overhand nemen, wat tot een ongewenste handeling of geforceerde, niet-eigen reactie kan leiden. Door dieper in te zoomen op zo’n specifieke deelpersoonlijkheid, te kijken naar de oorsprong en het eigenlijke doel van dit deel, kunnen we achterhalen waarom deze soms ongewenst de kop op steekt. Vervolgens kunnen we ervoor zorgen dat de diverse delen weer als één geheel in harmonie met elkaar samenwerken.

Coachingstechnieken

Met diverse coachingstechnieken als NLP, RET en Assen van Verandering, kunnen verkregen inzichten vertaald worden naar het huidige leven om zo de gewenste verandering op gang te brengen.